Bybelstudie
Werfinfo

Werfinfo (9)

Webwerf inligting.

Sondag, 05 April 2015 01:07

Welkom

Geskryf deur Webmeester

BAIE WELKOM BY DIE NUWE DOMINEE.ORG.ZA - Die Woord vir almal!

tafel Liewe Bedienaar / Luisteraar van Die Woord.

 Het jy goeie Christelike boodskappe wat iewers in 'n boek, rak of rekenaar lê en stof vergaar in plaas daarvan dat dit mense se lewens verander? Voel jy dikwels dat dit hartseer is om só hard aan 'n boodskap te werk en dit dan net een keer te gebruik en of tot een gehoor te beperk? Dan is dit tyd om jou boodskappe weer af te stof en nuwe lewe te gee. Moenie dat jou insigte en omgang met God verlore laat gaan nie. Stel dit beskikbaar op Dominee.org.za en jou boodskap sal aanhou preek! Laat jou boodskap voortleef en steeds mense se lewens verander!

Gemeentelede kan ook help deur hul leraars aan te moedig om hul boodskappe hier beskikbaar te stel of deur hul naam en kontakbesonderhede aan ons by "Kontak ons" te stuur sodat ons hulle kan uitnooi.

Woensdag, 30 Desember 2015 14:49

Epifanie

Geskryf deur Webmeester

EpifanieDie Epifanie-fees val op 6 Januarie. Die tyd daarna word die tyd ná Epifanie of soms ook gewone tyd genoem. Die Epifaniesiklus behels die viering van Epifaniefees en die volgende Sondae tot op Sondag van Verheerliking. Met Sondag van Verheerliking word Jesus se verheerliking op die berg herdenk.

  

Verheerlikingsondag lei die geboorte in wat sou lei tot Jesus se kruisdood en opstanding.  Die tyd na Epifanie loop deur tot en met As-Woensdag wat Lydenstyd inlei. Hierdie siklus word gewy aan die bestudering en viering van die Een wat onder ons kom woon het.

 

Donderdag, 22 Februarie 2018 17:41

Aswoensdag

Geskryf deur Webmeester

Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd. Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed en diens aan ander. Dit is ‘n tyd om nóg meer as gewoonlik die Bybel te lees en te oordink. Deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is.

PalmkruisDie gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop of handpalms van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”. As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl. die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou). Daarom is die Aswoensdag-liturgie ‘n geleentheid vir boetedoening en verootmoediging met die oog op die lydenstyd wat voorlê. Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.

Sommige gemeentes het die gebruik om die vorige jaar se palmkruisies wat Palmsondag uitgedeel is op Aswoensdag of Eerste Lydensondag te verbrand en dan die die as- olyfolie mengsel te gebruik on kruise op die voorkop of hand tydens die erediens te maak. Sommige doen dit so: Die voorganger teken met sy/haar duim ʼn askruis op elkeen se voorkop en sê die volgende woorde: “Aanvaar die versoening met God wat Christus bewerk het” (2 Kor 5:20). Gemeentelede antwoord met: “Ek aanvaar dit.”

Maak 'n uitstal tafel in die huis of in die kerk gereed. Die volgende items kan op die tafel geplaas word om die Aswoensdagboodskap tuis te bring: Houertjie met palmblare- kruisies. Botteltjie olyfolie. Hoertjie met as wat vooraf gemaak is.

As simbool van toewyding word jy ook aangemoedig om in hierdie tyd te vas deur jou te weerhou van ’n aangename voedselsoort of aktiwiteit wat ’n gemis in jou lewe sal veroorsaak. Dit is nie net om op te hou om iets te eet, of om iets spesiaals te doen nie. In die tyd wat ek Uitstaltafelhierdie vas beoefen, dink ek aan God se liefde en wat Hy bereid was om vir my te doen.

Verander jou status op Facebook, WhatsApp, ens. Gebruik aardse agtergronde en prentjies van kruise om jou te herinner dat jou taak is om die te help om die pyn an swaarkry van die wêreld te help verlig. Jy kan ook tekse plaas wat jou en ander sal motiveer vir hierdie wonderlike taak.

Uitnodiging!
Vul asseblief hierdie kort artikel aan met idees en projekte wat julle doen om Aswoensdag mee te vier. Onthou dat jul projekte ook op ons Kalender adverteer kan word! As jul gebede nodig het vir die projekte kan dit hier versoek word.

Bronne:

1.    Handleiding vir die Erediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
2.    Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle van die Sinodale Eredienskommissie van die Oos-Kaapse Sinode van die NG Kerk
3.    Preekmateriaal en PowerPoints hier beskikbaar.

Grafieke en fotos: Kopiereg. www.dominee.org.za.
Saamgestel deur Dirk C Lourens (vdm). 14.02.2018. www.dominee.org.za.

Woensdag, 01 April 2015 19:29

Lydenstyd

Geskryf deur Webmeester

LydenstydDie Christelike kerkjaar is gebou rondom die groot Christelike feeste. Dit begin by Advent met Kersdag as fokus. Epifanie begin 6 Januarie en eindig met die Sondag van Verheerliking. Die volgende groot fees is Paasfees maar dit word voorafgegaan deur die 40 dae van Lydenstyd. Lydenstyd word ingelei deur Aswoensdag en sluit af in die Heilige week net voor Goeie Vrydag. Vanaf Opstandingsondag volg Paastyd. Hemelvaartdag lei die Pinkstertyd in. 

Lydenstyd is 'n seisoen van 40 dae waarin ons as Christene met vreugde, erns en pyn terugdink aan Jesus wat namens ons die lyding en straf  vir sonde op Hom geneem het en in ons plek daarvoor gesterf het. Ons moet daarop reageer en daarom berei ons voor vir Paasfees en 'n Opstandingslewe.

 

Kleure
Donker aardse kleure soos bruin, grys, rooi en pers. Die laaste Sondag tot voor Goeie vrydag gebruik ons diep helder rooi om die bloed van Jesus te simboliseer. Op Goeie Vrydag en Grafsaterdag word geen kleur (swart) of versierings gebruik nie.

Simbole
Die kruis dien as hoof simbool. Ander simbole soos 'n doringkroon, spykers kan ook gebruik word.

Gebruike
Lydenstyd is 'n tyd van hertoewyding en dissipelskap. Die Westerse kerk het in die tweede helfte van die vierde eeu begin om as voorbereiding vir Paasfees 'n vas tydperk van 40 dae in te stel. Die vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd per dag sonder vleis geëet word. Hierdie tyd kan met 'n bietjie verbeelding met groot vrug in ons huise gebruik word, bv. deur te vas van 'n gewoonte of lekker eetding, soos die lees van tydskrif, die kyk van TV, geen gebruik van suiker, ens.

Die Jode het die Pasga gebruik om hul huise van hoek tot kant skoon te maak. Die Pasga is gedurende Israel se lente (daarom "Springcleaning"). Die skoonmaak was veral om seker te maak dat daar geen gis in die huis is nie. Volgens bepalings van die Pasga moes daar geen suurdeeg vir die duur van Pasga in enige huis wees nie. In 1Kor.5:7-8 is daar 'n vergelyking tussen gis en sonde. Dit sal goed wees as ons in hierdie tyd "springcleaning" in en om ons huise en gewoontes doen en dit wat die Here nie verheerlik nie te verwyder en weg te gooi.

Kleingroepe kan "vuil " areas in die omgewing takel en skoon maak. Dink ook aan hulp by ouetehuise, ens.

Aangesien daar so baie onbekeerde mense en volke is kan die tyd gebruik word om weekliks op 'n groep te konsentreer, inligting bekend te stel en vir hulle te bid.

Gee/vra geleentheid by eredienste vir getuienisse oor projekte en uitreike.

Net soos tydens Advent kan 'n uitstal tafel in die huis of in die kerk opgestel word. Die volgende items kan weekliks op die tafel geplaas word om die lydensboodskap tuis te bring: 'n Houtkruis, hamer en sewe groot spykers, doringkroon, sweep, stok met spons, flessie asyn, groot Bybel, aardbol, sewe rooi blomme, grootDoringkroon wit kers, ens.

Een van die wonderlike tradisies van die tyd is dat baie hulle in die tyd van sekere dinge soos bv. sjokolade of bepaalde kossoorte weerhou of selfs sterker selfdissipline toepas.

Gebruik die 40 dae om elke dag een item wat jy nie meer gebruik nie eenkant te sit en aan die einde van Lydenstyd skenk jy dit aan 'n behoeftige organisasie.

Verander jou status op Facebook, WhatsApp, ens. Gebruik aardse agtergronde en prentjies van kruise om jou te herinner dat jou taak is om die te help om die pyn an swaarkry van die wêreld te help verlig. Jy kan ook tekse plaas wat jou en ander sal motiveer vir hierdie wonderlike taak.

Uitnodiging!
Vul asseblief hierdie kort artikel aan met idees en projekte wat julle doen om Lydenstyd mee te vier. Onthou dat jul projekte ook op ons Kalender adverteer kan word! As jul gebede nodig het vir die projekte kan dit hier versoek word.

Bronne:

1.    Lydenstyd – Riglyne vir selgroepe en gesinne. NGK Witrivier 1998.
2.    Preekstudies met liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar. Buvton/Communitas.
3.    Grafieke en fotos: Kopiereg. www.dominee.org.za.

Saamgestel deur Dirk C Lourens (vdm). 29.03.2014. www.dominee.org.za.

Woensdag, 01 April 2015 20:28

Goeie Vrydag en Stilsaterdag

Geskryf deur Webmeester

tafelKleure    
Op Goeie Vrydag en Stilsaterdag word geen kleure of enige versierings gebruik nie. Dit staan in kontras met die baldadigheid van die versierings en kleure wat gebruik word op Paassondag en die tyd daarna.  
Die kanselkleed kan wel met 'n swart doek vervang word. Kerse word nie aangesteek nie en geen blomme/ruikers in die kerkruimte nie.

Teks
Die gebeure op Goeie Vrydag is opgeteken in Matteus 27:32-61, Markus 15:21-32, Lukas 23:26-43 en Johannes 19:17-27.vrydagkruis

Die gebeure op Grafsaterdag / Stilsaterdag / Swartsaterdag is opgeteken in Matteus 27:62-66, Markus 16:1, Lukas 23:56 en Johannes 19:40.
Jesus se liggaam het in die graf gelê vir die hele Saterdag (Sabbat) onder die bewaking van die Romeinse soldate. Teen 18:00 toe die Sabbat tot einde kom is Jesus se liggaam serimonieël behandel en voorberei vir die begrafnis met speserye wat deur Nikodemus gekoop is.

Simbole
'n Swart doek/kleed.
'n Kruis met 'n doringkroon. Stukkie brood en leë wynglas.
'n Kruis met die sewe kruiswoorde daarop vasgespyker. 

Gebruike
Hang 'n swart doek op 'n prominente plek in jou huis/werkplek of oor iets wat gewoonlik baie kosbaar is vir jou.Wees gereed om aan mense te verduidelik waarom jy dit doen en wat dit vir jou beteken.
Verander jou status op Facebook, WhatsApp, ens. Gebruik 'n swart agtergrond en plaas 'n gedagte of teksvers wat Goeie Vrydag vir jou vasvat.

Gebruik die dae om te vas en te bid en om jou eie lewe voor God te bring.
Wat beteken dit om saam met Christus te sterf?
Hoe verander dit die manier waarop ek elke dag lewe?
Kruiswoorde
Doen iets prakties om iemand te help of te ondersteun wat swaarkry, as uitdrukking van die werklikheid dat Christus saam met ons as mense ly.

Uitnodiging!
Vul asseblief hierdie kort artikel aan met idees en projekte wat julle doen om Goeie Vrydag en Stilsaterdag mee te vier. Onthou dat jul projekte ook op ons Kalender adverteer kan word! As jul gebede nodig het vir die projekte kan dit hier versoek

Grafieke en fotos: Kopiereg. www.dominee.org.za.
Saamgestel deur Dirk C Lourens (vdm). 14.02.2018. www.dominee.org.za.

Vrydag, 18 April 2014 00:00

Geloofsverklaring

Geskryf deur Webmeester
1. Grondslag.
Die Apostoliese Geloofsbelydenis.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees; ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe.
  
Latyns:
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.
   
2. Beginsels:
  • Die Bybel is die enigste onfeilbare, gesaghebbende en geïnspireerde Woord van God
  • Daar is een God wat ewig in drie persone is: Vader, Seun en Heilige Gees.
  • Ons Here Jesus is God en mens in een persoon. Hy is gebore uit ‘n maagd, was sonder sonde, het wonders gedoen, het plaasvervangend deur Sy bloed en dood versoening gedoen vir die sonde. Hy het liggaamlik opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die regterhand van God die Vader en sal persoonlik weer kom in krag en heerlikheid.
  • Die nuwe geboorte deur die Heilige Gees is absoluut noodsaaklik vir die verlossing van die verlore en sondige mens.
  • Die ewige lewe word deur geloof ontvang - dit wil sê, vertrou in Jesus Christus alleen vir redding.
  • Die Heilige Gees woon in alle gelowiges en stel hulle in staat om ‘n godvrugtige lewe te lei.
  • Beide verlostes en verlorenes sal opgewek word uit die dood; dié wat gered is tot die opstanding van die lewe, en dié wat verlore is tot die opstanding van die veroordeling.
  • Daar is geestelike eenheid van alle gelowiges in Jesus Christus.
  • Die plaaslike gemeente is die primêre Godgegewe basis vir evangelisasie in die wêreld.
  • Elke gelowige ontvang die opdrag van Christus om die evangelie aan die hele mensdom te verkondig en dissipels van alle nasies te maak.
 
3. Kerke- en Geloofgroepe.
Dominee.co.za is toeganklik vir enige Christelike kerk of Christelike geloofsgroep wat hul kan vereenselwig met bogenoemde Grondslag en Beginsels.
Saterdag, 19 April 2014 00:00

Kategorieë

Geskryf deur Webmeester

Artikel vir kategorieë

Vrydag, 18 April 2014 00:00

Terme en Voorwaardes

Geskryf deur Webmeester
Wanneer u registreer op Dominee.org.za gaan die eienaar van die veronderstelling uit dat u die voorwaardes verstaan en onderskryf!
  
Die bedoeling van Dominee.org.za is hoofsaaklik:
1. Om veral aan leraars/predikante van die Christelike geloof:
    a. Die geleentheid te bied om hul oorspronklike preekmateriaal en noue omgang met God aan die wye publiek beskikbaar/ bekend te stel vir lering, evaluering en hergebruik.
    b. Die geleentheid te bied om kwaliteit preke en studies te bekom om hul eie preke, studies aan te vul vir persoonlike sowel as openbare hergebruik.
2. Om aan die algemene Christelike publiek:
    a. Toegang te verleen tot kwaliteit preke en studies vir persoonlike sowel as openbare hergebruik (radio ingesluit).
    b. Die geleentheid te bied om preke en boodskappe te evalueer en ook praktiese voorbeelde te bied sodat die boodskap nog meer verrykend en treffend sal wees.
 
Kopiereg in die ontwerp en inhoud van hierdie webtuiste behoort aan Dominee.org.za. en sy eienaar.
Die kopiereg van enige bydraes geplaas op hierdie webtuiste behoort egter steeds aan die spesifieke leraar/outeur.  Die leraar/outeur verstaan egter dat materiaal op Dominee.org.za gepubliseer, toeganklik is en waarskynlik in die openbaar gebruik gaan word deur Dominee.org.za se gebruikers.
 
Die opinie van die leraars/outeurs op hierdie webtuiste is gevolglik sodanige leraar/outeur se eie opinie en reflekteer nie noodwendig die opinie van die eienaar van Dominee.org.za nie.
 
Enige gebruiker van preke en boodskappe op Dominee.org.za word versoek om die nodige erkenning aan leraars/outeurs te gee in hul hergebruik van sodanige materiaal.
 
Die eienaar van Dominee.org.za kan ongelukkig nie waarborg dat hierdie diens nie onderbreek sal word en sonder foute sal wees nie.  Gebruikers van hierdie webtuiste doen so op hulle eie risiko.
 
Die eienaar van Dominee.org.za neem geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige direkte of indirekte verlies of skade wat sodanige leraar/outeur mag lei as gevolg van die feit dat sodanige leraar/outeur se werk op die webtuiste van Dominee.org.za gepubliseer is.
 
Dominee.org.za is ‘n onafhanklike joernaal op die internet.
 
Dominee.org.za sal die werke van leraars/outeurs publiseer op eie diskresie, en word nie die agent van enige sodanige leraar/outeur nie, en word gevolglik ook nie die eienaar van die leraar/outeur se werk nie.
 
Enige leraar/outeur wat werk publiseer op die webtuiste van Dominee.org.za gee toestemming aan die eienaar van Dominee.org.za om gebruik te maak van sodanige materiaal op diskresie van Dominee.org.za, welke insluit die verdere publisering van werk vir doeleindes van die bevordering van sodanige werk tot krediet van die leraar/outeur.
 
Dominee.org.za sal nie sodanige materiaal gebruik in herverkope of vir welke rede ook al as hulle eie materiaal nie en sal  te alle tye erkenning gee aan die leraar/outeur van die gemelde werk indien sodanige werk hergebruik word.
 
Dominee.org.za sal sonder die toestemming van die leraar/outeur, sodanige werk mag bemark onder die naam van die leraar/outeur, ten einde die outeur verdere blootstelling te gee, vir finansiële voordeel van Dominee.org.za met geen finansiële verpligting deur Dominee.org.za teenoor die leraar/outeur van sodanige werk tensy anders ooreengekom.
 
Geen persoon sal geregtig wees op enige vergoeding vir die publisering van enige werk op die webtuiste of enige ander media deur Dominee.org.za nieteenstaande die feit dat sodanige werk aangewend is vir finansiële gewin van Dominee.org.za.
 
Sou enige outeur versoek dat die materiaal deur hom op die webwerf gepubliseer, onttrek word, moet sodanige versoek skriftelik aan Dominee.org.za. gerig word.
 
Die besluit van die eienaar van Dominee.org.za met betrekking tot die publisering van werk of nie van enige materiaal is finaal.
 
Deur die plasing van materiaal deur ‘n leraar/outeur op hierdie webwerf bind die leraar/outeur van sodanige werk hom-/haarself outomaties tot die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.
 
Alles moontlik word gedoen om te verseker dat geen inhoud inbraak maak op die eiendomsreg van ´n ander party nie. Inhoud wat as eiendom van ´n derde party geidentifiseer word sal onmiddelik verwyder word en Dominee.org.za sal alles moontlik doen om te help met die opsporing en vervolging van diegene wat die inhoud sonder toestemming verskaf het. Dominee.org.za sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade weens die plasing van sulke inhoud nie.
Dominee.org.za behou die reg voor om die naam van enige verskaffer van inhoud te publiseer.
 
Die bogemelde terme en voorwaardes kan van tyd tot tyd gewysig word deur Dominee.org.za, en is dit die verantwoordelikheid van enige persoon wat van hierdie webwerf gebruik maak om hom-/haarself van die terme en voorwaardes soos van tyd tot tyd aangepas, te vergewis.
Vrydag, 18 April 2014 00:00

Verontskuldiging en Kopiereg

Geskryf deur Webmeester
Die gebruiker verskaf enige besonderhede op eie risiko aan Dominee.org.za.
 
Dominee.org.za erken jou reg op privaatheid en is verbind tot die beskerming daarvan. Geen persoonlike inligting wat met ons gedeel word sal opsetlik openbaar gemaak word nie, met uitsondering van die klubgemeenskap en artikels.
 
Die gebruiker stem in dat Dominee.org.za nie aanspreeklik gehou sal word vir die uitlek van persoonlike inligting nie, hetsy per ongeluk of weens die werk van kuberkrakers of programfoute nie.
 
Dominee.org.za aanvaar dat alle skakels wat aan die webwerf verskaf word met die goedkeuring kom van daardie spesifieke webwerf se eienaar/s. Dominee.org.za kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies weens ongemagtigde skakeling nie.
 
Geen Internet-skakel mag na Dominee.org.za lei sonder die skriftelike toestemming van die inhoudsbestuurder van Dominee.org.za nie.
 
Gebruikers mag van tyd tot tyd elektroniese nuusbriewe en boodskappe van Dominee.org.za ontvang.
 
Dominee.org.za behou die reg om enige inhoud te redigeer of verwyder sonder enige kennisgewing.
 
© 2007 - 2014 Dominee.org.za  Alle regte voorbehou.
   
Hierdie inhoud mag alleen vir persoonlike en nie-kommersiële doeleindes afgetrek word. Die herpublisering of hergebruik van die inhoud sonder vooraf toestemming van Dominee.org.za is streng verbode.
Google+