Bybelstudie
Vrydag, 18 April 2014 00:00

Geloofsverklaring

Geskryf deur 
Beoordeel die item
(0 Stemme)
1. Grondslag.
Die Apostoliese Geloofsbelydenis.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees; ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe.
  
Latyns:
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.
   
2. Beginsels:
  • Die Bybel is die enigste onfeilbare, gesaghebbende en geïnspireerde Woord van God
  • Daar is een God wat ewig in drie persone is: Vader, Seun en Heilige Gees.
  • Ons Here Jesus is God en mens in een persoon. Hy is gebore uit ‘n maagd, was sonder sonde, het wonders gedoen, het plaasvervangend deur Sy bloed en dood versoening gedoen vir die sonde. Hy het liggaamlik opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die regterhand van God die Vader en sal persoonlik weer kom in krag en heerlikheid.
  • Die nuwe geboorte deur die Heilige Gees is absoluut noodsaaklik vir die verlossing van die verlore en sondige mens.
  • Die ewige lewe word deur geloof ontvang - dit wil sê, vertrou in Jesus Christus alleen vir redding.
  • Die Heilige Gees woon in alle gelowiges en stel hulle in staat om ‘n godvrugtige lewe te lei.
  • Beide verlostes en verlorenes sal opgewek word uit die dood; dié wat gered is tot die opstanding van die lewe, en dié wat verlore is tot die opstanding van die veroordeling.
  • Daar is geestelike eenheid van alle gelowiges in Jesus Christus.
  • Die plaaslike gemeente is die primêre Godgegewe basis vir evangelisasie in die wêreld.
  • Elke gelowige ontvang die opdrag van Christus om die evangelie aan die hele mensdom te verkondig en dissipels van alle nasies te maak.
 
3. Kerke- en Geloofgroepe.
Dominee.co.za is toeganklik vir enige Christelike kerk of Christelike geloofsgroep wat hul kan vereenselwig met bogenoemde Grondslag en Beginsels.
Lees 75549 keer Datum verander Vrydag, 18 April 2014 19:39
Webmeester

Webmeester: Dirk C Lourens (vdm)

Webtuiste: www.EziWeb.co.za
Meer in die kategorie: Kategorieë »
Google+